Wpisy oznaczone datą: 01-03-2012

Typy handlu elektronicznego

Publikacja treści: 01-03-2012, Otagowane jako: internet, użytkownik, sklep online

To z jakim typem handlu elektronicznego mamy do czynienia w dużej mierze zależy od tego, kto jest podmiotem danej transakcji. W przypadku, gdy chodzi o handel pomiędzy dwoma firmami, mamy do czynienia z wymianą B2B. w jej obrębie dochodzi jednak nie tylko do transakcji stricte handlowych, nawiązuje się bowiem także nowe kontakty z klientami i wymienia informacje branżowe. Kolejnym typem handlu elektronicznego jest B2C, czyli relacja pomiędzy firmą a konsumentem. Chodzi tutaj o zwykłą sprzedaży detaliczną, w której klientem jest pojedyncza osoba prywatna. Z takim typem handlu elektronicznego jesteśmy konfrontowani najczęściej na serwisach aukcyjnych. Rzadszym typem handlu, jednak dość często obecnym na serwisach aukcyjnych, jest C2C. chodzi o transakcje, w których obie strony są osobami prywatnymi. Najrzadziej jednak zdarzają się sytuacje, kiedy mamy do czyniła z handlem, gdy to firma jest stroną kupującą, a sprzedawca jest osoba prywatna. Chociaż także ta konfiguracja występuje najczęściej na portalach aukcyjnych.

E-commerce - korzyści

Publikacja treści: 01-03-2012, Otagowane jako: internet, użytkownik, sklep online

Handel przez Internet, zwany popularnie e-commerce, ma wiele zalet dla obu stron zawieranych przez Internet transakcji. Przede wszystkim e-commerce oznacza ogromną oszczędność czasu – nie ma potrzeby poświęcania za wiele czasu na oglądanie produktów (dojazd do sklepów) czy też na wyszukiwanie najlepszej oferty. Z przyczyn obiektywnych handel elektroniczny nie wymaga zbyt rozbudowanej infrastruktury, to z kolei oznacza dodatkowe oszczędności, jeśli chodzi o poniesione koszty. Handel e-commerce jest elastyczny – ofertę łatwo można dopasować pod indywidualne potrzeby klienta. Przykładem mogą być choćby formy, które chętnie wystawiają na życzenie klientów aukcje z konkretnymi żądanymi produktami. W przypadku e-commerce znacznie łatwiej jest nawiązać kontakt ze sprzedawca, który zwykle chętnie odpowiada na wszystkie maile potencjalnego kupca. Warto jeszcze nadmienić, że również dla sprzedawcy handel elektroniczny ma liczne zalety, gdyż nie ma potrzeby wynajmować pomieszczeń na tradycyjne sklepy, co obniża koszty prowadzenia działalności.